Frederiksoord

Deze dag lopen we de Trage Tocht Frederiksoord. Die gaat niet zozeer langs de historische kernen, maar over het buitengebied, veelal eigendom van de Maatschappij van Weldadigheid. De start is bij het logement Frederiksoord met vlak ernaast het beeld van de stichter. De weg over gaat het het Sterrebos in, aangelegd voor de jacht. In het bos een aantal bankjes en bij die bankjes uitleg over wat er te zien is op die plek. Daarna gaat het richting het buitengebied van Vledder, bij de voormalige koloniewinkel de provinciale weg over en dan tussen de velden maar ook door het bos. De Reeweg is dan een lange zandweg. Eerst door het bos, dan tussen de velden. Die staan nu vol met gras, mais en lelies. Op de weg worden we tegengehouden door een grote sprinkhaan die niet van wijken weet. Bij de hoeve Princes Marianne zien we weer hetzelfde type boerderijtje. Het is de herbouw van de voormalige koloniewoningen die op dezelfde plek gestaan hebben. De witte hoeken geven de herkomst weer. Met een klein lusje over een heideveld komen we bij het Nijensleekerveld. Daar wordt door de boeren hard gewerkt. De een is bezig met landbouwgif op een aardappelveld, anderen zijn bezig om in zeer hoog tempo een maisveld te oogsten.

Bij Wilhelminaoord besluiten we een stukje door het dorp te lopen in de verwachting dat we wat historische gebouwen tegenkomen. Dat is niet zo. Uiteindelijk over de Vaartweg en het Sterrebos weer terug naar het beginpunt. Langs dit stukje van de Vaartweg staan ook de herbouwde kolonieboerderijen, maar ook nog een oude. De droge greppel in het Sterrebos laat zien dat de vele regen die er geweest is, min of meer weggezakt is in de bodem.

Deze wandeling is de Trage Tocht Frederiksoord. De wandeling is 13km lang. Je vindt de Trage Tochten op de Wandelzoekpagina. De wandeling die wij gelopen hebben vind je hier.